یک زبان را در خارج بیاموزید

از میان ۷ زبان در بیش از ۴۰ مقصد در سراسر جهان می‌توانید انتخاب کنید.

اطلاعات بیشتر درباره ی ای اف
نکات مهم

New: The 7th edition of the EF EPI is out now

This year's index ranks 80 countries and territories based on test data from more than one million adults.

نکات مهم

فرصت ها شغلی در جهان ما استخدام میکنیم

ما بزرگترین سازمان های آموزشی جهان هستیم و در حال رشد هستیم